Home

 

Van harte welkom op de website van de Toermalijn voor vrijeschoolonderwijs. Via deze site willen we u kennis laten maken met het onderwijs op onze school.

In onze visie beschrijven we hoe we het onderwijs op de Toermalijn de komende jaren willen vormgeven.

De Toermalijn wil een school zijn voor modern vrije schoolonderwijs. Ons onderwijs is geïnspireerd op het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner.  We streven naar een goede balans tussen het werken en leren met het hoofd (kennis, begrip, reflectie), het hart (beleving, enthousiasme, passie) en de handen (willen, toepassen, oefenen, doen).

Tegelijkertijd wil de Toermalijn een lerende school zijn waar leerkrachten en organisatie gebruik maken van nieuwe en bestaande inzichten om het onderwijs binnen de school verder te ontwikkelen. Op deze manier blijven leerkrachten en organisatie geïnspireerd en kunnen zij op hun beurt de leerlingen blijven stimuleren in hun ontwikkeling.

In het onderwijsproces staat het kind centraal. De lesstof en het overbrengen van de lesstof op het kind sluiten zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld, de ontwikkeling en de leerbehoefte van het kind. Daarom noemen we de lesstof: ontwikkelingsstof. De kinderen ontwikkelen zich door het aanbod en het aanbod past bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. De school als geheel richt zich zo op de optimale ontwikkeling van het kind op sociaal-emotioneel, kunstzinnig en cognitief gebied.

Een voorwaarde om te kunnen leren is dat het kind zich prettig voelt op school. De Toermalijn wil een veilige plek zijn voor leerlingen, hun ouders en de medewerkers van de school, waarbij mensen elkaar met wederzijds respect ontmoeten. Daarnaast zorgt de school voor een goede organisatie en gezond financieel en personeelsbeleid, zodat de randvoorwaarden voor goed vrije school onderwijs aanwezig zijn.

 

De Toermalijn voor vrijeschoolonderwijs
Julianastraat 22 - 7941JC Meppel - 0522-253343 - info@toermalijn-meppel.nl